CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB - HB & IE (HB Spa)
Menu
Trang chủTin tức - Khuyến mãiCHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÙNG NGÂN HÀNG SCB


1. Ưu đãi:

Đối với Khách hàng thông thường
- Miễn phí 1 lần chăm sóc da trắng sáng 350K hoặc 1 lần chăm sóc massage bài độc acid cơ thể 390K (chọn 1 trong 2)
- Ưu đãi giảm 20% đối với đơn hàng hạng mục chăm sóc da trắng sáng & chăm sóc massage bài độc acid cơ thể.

Đối với Khách hàng VIP: 
- Miễn phí 1 lần chăm sóc dưỡng sinh HQC Vai 900K hoặc 1 lần chăm sóc dưỡng sinh HQC Lưng 900K (chọn 1 trong 2)
- Ưu đãi giảm 20% đối với đơn hàng hạng mục chăm sóc dưỡng sinh HQC Vai/Lưng.

2. Thời gian: Từ nay đến 31/08/2019

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB

4. Điều kiện điều khoản:

  • Khách hàng phải sử dụng thẻ quốc tế SCB thanh toán để được hưởng ưu đãi.
  • Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác
https://www.scb.com.vn/vie/detail/business_cardhoder_goodwill_detail/hb-spa

 

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí:
Facebook